Patient outcome research

 

 

Nově spolupracuji se dvěma americkými organizacemi Health Research Associates a Preference Pro v oblasti výzkumu výsledků léčby z pohledu pacienta (patient outcome research) a na překladech a lingvistickém vyhodnocení dotazníků o výsledcích léčby nazíraných z pohledu pacienta (patient-reported outcomes - PRO) a dotazníků hodnocení kvality života (Quality of Life - QoL), včetně kognitivních rozhovorů s pacienty.

 

 

< Zavřít článek >< Vytisknout článek >