O mně

Vzdělání:

1/2017 Jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk anglický
12/2012 Úspěšné složení státní tlumočnické zkoušky 
6/2012 Úspěšné složení zkoušky k získání certifikátu CIMA-A/Marketingový manažer u Českého institutu pro marketing 
9/2011 - 6/2012 Jednoletý kurz práv pro překladatele na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 
5/2012 Certifikace na ústního examinátora zkoušek University of Cambridge ESOL Examinations, moduly YLE (Young Learners) a BEC (Business English Certificates)
3-6/2011 CIMA-A - tříměsíční kurz k získání certifikace pro pracovníky v marketingu 
2008 - 2007 Diplomové studium Cambridge University k získání Diploma of English Language Teaching to Adults

2001 Certificate of Proficiency in English

1997 - 1991 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Obor Klasický latinský jazyk a literatura, klasický řecký jazyk literatura 
Diplomová práce na téma Kontrastivní rozbor latinského a řeckého systému participií

1992 Všeobecná státní zkouška z anglického jazyka