Výuka angličtiny

Angličtinu vyučuji již od svých vysokoškolských studií, tj. od roku 1995, kdy jsem začínala s výukou u jedné brněnské agentury. Po absolvování vysoké školy jsem začala organizovat vlastní jazykové kurzy. Jelikož zájem ze strany veřejnosti přesáhl mé možnosti, najala jsem další lektory a takto vznikla jazyková škola IONA centrum, s.r.o (www.iona.cz).

V letech 2007 - 2008 jsem úspěšně absolvovala prestižní diplomové studium Cambridge University k získání Diploma of English Language Teaching to Adults, díky kterému jsem získala široký přehled o moderních trendech ve výuce angličtiny. Své zkušenosti a znalosti zúročuji jako metodik jazykové školy, examinátor cambridgeských zkoušek - modulů YLE (Young Learners) a BEC (Business English Certificate). Na sklonku roku 2012 jsem navázala spolupráci se společností Cambridge ESOL, pro kterou pracuji jako konzultant pro komunikaci a marketing.