Překlady medicíny

V první polovině roku 2011 vzrostl objem překladů v oblasti medicíny a v této oblasti jsem navázala spolupráci s několika významnými klienty v zahraničí (EU, USA, Hongkong).

< Zavřít článek >< Vytisknout článek >